دانلود فایلهای صوتی قرآن

سوره های قرآن
شماره نام سوره تعداد آیات شماره نام سوره تعداد آیات
۱ سوره حمد ۷ آیه ۵۸ سوره مجادله ۲۲ آیه
۲ سوره بقره ۲۸۶ آیه ۵۹ سوره حشر ۲۴ آیه
۳ سوره آل عمران ۲۰۰ آیه ۶۰ سوره ممتحنه ۱۳ آیه
۴ سوره نساء ۱۷۶ آیه ۶۱ سوره صف ۱۴ آیه
۵ سوره مائده ۱۲۰ آیه ۶۲ سوره جمعه ۱۱ آیه
۶ سوره انعام ۱۶۵ آیه ۶۳ سوره منافقون ۱۱ آیه
۷ سوره اعراف ۲۰۶ آیه ۶۴ سوره التغابن ۱۸ آیه
۸ سوره انفال ۷۵ آیه ۶۵ سوره طلاق ۱۲ آیه
۹ سوره توبه ۱۲۹ آیه ۶۶ سوره تحریم ۱۲ آیه
۱۰ سوره یونس ۱۰۹ آیه ۶۷ سوره ملک ۳۰ آیه
۱۱ سوره هود ۱۲۳ آیه ۶۸ سوره قلم ۵۲ آیه
۱۲ سوره یوسف ۱۱۱ آیه ۶۹ سوره الحاقة ۵۲ آیه
۱۳ سوره رعد ۴۳ آیه ۷۰ سوره معارج ۴۴ آیه
۱۴ سوره ابراهیم ۵۲ آیه ۷۱ سوره نوح ۲۸ آیه
۱۵ سوره حجر ۹۹ آیه ۷۲ سوره جن ۲۸ آیه
۱۶ سوره نحل ۱۲۸ آیه ۷۳ سوره مزمل ۲۰ آیه
۱۷ سوره اسراء ۱۱۱ آیه ۷۴ سوره مدثر ۵۶ آیه
۱۸ سوره کهف ۱۱۰ آیه ۷۵ سوره قیامة ۴۰ آیه
۱۹ سوره مریم ۹۸ آیه ۷۶ سوره انسان ۳۱ آیه
۲۰ سوره طه ۱۳۵ آیه ۷۷ سوره مرسلات ۵۰ آیه
۲۱ سوره انبیاء ۱۱۲ آیه ۷۸ سوره نبا ۴۰ آیه
۲۲ سوره حج ۷۸ آیه ۷۹ سوره نازعات ۴۶ آیه
۲۳ سوره مومنون ۱۱۸ آیه ۸۰ سوره عبس ۴۲ آیه
۲۴ سوره نور ۶۴ آیه ۸۱ سوره تکویر ۲۹ آیه
۲۵ سوره فرقان ۷۷ آیه ۸۲ سوره انفطار ۱۹ آیه
۲۶ سوره شعراء ۲۲۷ آیه ۸۳ سوره مطففین ۳۶ آیه
۲۷ سوره نمل ۹۳ آیه ۸۴ سوره انشقاق ۲۵ آیه
۲۸ سوره قصص ۸۸ آیه ۸۵ سوره بروج ۲۲ آیه
۲۹ سوره عنکبوت ۶۹ آیه ۸۶ سوره الطارق ۱۷ آیه
۳۰ سوره روم ۶۰ آیه ۸۷ سوره الأعلى ۱۹ آیه
۳۱ سوره لقمان ۳۴ آیه ۸۸ سوره الغاشیة ۲۶ آیه
۳۲ سوره سجده ۳۰ آیه ۸۹ سوره فجر ۳۰ آیه
۳۳ سوره احزاب ۷۳ آیه ۹۰ سوره بلد ۲۰ آیه
۳۴ سوره سبا ۵۴ آیه ۹۱ سوره الشمس ۱۵ آیه
۳۵ سوره فاطر ۴۵ آیه ۹۲ سوره اللیل ۲۱ آیه
۳۶ سوره یس ۸۳ آیه ۹۳ سوره الضحى ۱۱ آیه
۳۷ سوره صافات ۱۸۲ آیه ۹۴ سوره انشراح ۸ آیه
۳۸ سوره ص ۸۸ آیه ۹۵ سوره التین ۸ آیه
۳۹ سوره زمر ۷۵ آیه ۹۶ سوره علق ۱۹ آیه
۴۰ سوره غافر ۸۵ آیه ۹۷ سوره قدر ۵ آیه
۴۱ سوره فصلت ۵۴ آیه ۹۸ سوره بینة ۸ آیه
۴۲ سوره شورى ۵۳ آیه ۹۹ سوره الزلزال ۸ آیه
۴۳ سوره زخرف ۸۹ آیه ۱۰۰ سوره العادیات ۱۱ آیه
۴۴ سوره دخان ۵۹ آیه ۱۰۱ سوره القارعة ۱۱ آیه
۴۵ سوره جاثیه ۳۷ آیه ۱۰۲ سوره تکاثر ۸ آیه
۴۶ سوره احقاف ۳۵ آیه ۱۰۳ سوره العصر ۳ آیه
۴۷ سوره محمد ۳۸ آیه ۱۰۴ سوره الهمزة ۹ آیه
۴۸ سوره فتح ۲۹ آیه ۱۰۵ سوره الفیل ۵ آیه
۴۹ سوره حجرات ۱۸ آیه ۱۰۶ سوره قریش ۴ آیه
۵۰ سوره ق ۴۵ آیه ۱۰۷ سوره ماعون ۷ آیه
۵۱ سوره الذاریات ۶۰ آیه ۱۰۸ سوره کوثر ۳ آیه
۵۲ سوره طور ۴۹ آیه ۱۰۹ سوره کافرون ۶ آیه
۵۳ سوره نجم ۶۲ آیه ۱۱۰ سوره نصر ۳ آیه
۵۴ سوره قمر ۵۵ آیه ۱۱۱ سوره لهب ۵ آیه
۵۵ سوره الرحمن ۷۸ آیه ۱۱۲ سوره اخلاص ۴ آیه
۵۶ سوره واقعه ۹۶ آیه ۱۱۳ سوره فلق ۵ آیه
۵۷ سوره حدید ۲۹ آیه ۱۱۴ سوره ناس ۶ آیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>