آخرین خبرها

سوالات تستی icdl1 – دانشجویان علمی و کاربردی

قابل توجه دانشجویان گرام ، جهت درس مبانی کامپیوتر برای بخش مبانی کامپیوتر فقط کافیست بر این تستها تسلط داشته باشید برای بخش سیستم عامل جزوه و نمونه سوال در کلاس داده میشود .

سوالات icdl 1 از سوال ۱ تا ۴۰ – مجموعه اول

۱٫کدام یک تعریف کامپیوتر است؟

۱٫ کامپیوتر یک ماشین حساب قابل برنامه ریزی است که می تواند عملیات محاسباتی را با سرعت بالایی انجام دهد.
۲٫ کامپیوتر وسیله ای الکترونیکی است که می تواند داده هایی را بعنوان ورودی دریافت کرده و عملیات خاصی را طبق دستورالعمل داده شده به آن بر روی داده ها انجام دهد.
۳٫ کامپیوتر وسیله  هوشمند و خلاق و قابل اطمینان است که می تواند در بسیاری از کارها انسان را یاری نماید.
۴٫ دستگاهی است الکترونیکی که قادر است همه کارهای انسان را با سرعت و دقت انجام دهد.
۲٫ کدام یک از برتریهای کامپیوتر نسبت به انسان است؟
۱٫قابلیت اطمینان – پردازش اطلاعات – توانایی ذخیره سازی
۲٫ انجام سریع عملیات – خلاقیت – توانایی ذخیره سازی اطلاعات در حجم وسیع
۳٫ قابلیت اطمینان- سرعت بالای انجام عملیات – توانایی ذخیره سازی داده ها در حجم وسیع
۴٫ همه موارد
۳٫کامپیوتر  ……… را پردازش کرده و تولید اطلاعات می کند.
۱٫ داده ها
۲٫ حافظه
۳٫ برنامه های کاربردی
۴٫IC
4. کدام مورد برتری انسان نسبت به کامپیوتر است؟
۱٫ خلاقیت
۲٫ قابلیت اطمینان
۳ . سرعت بالای انجام عملیات
۴ . توانایی ذخیره سازی داده ها در حجم وسیع
۵٫ اعداد – حروف و تصاویری که به عنوان ورودی به کامپیوتر داده می شود …… نامیده می شود.
۱٫ اطلاعات
۲٫ داده های پردازش شده
۳٫ داده
۴٫ برنامه
۶٫ دستورالعم هایی که عملیات بر اساس آنها انجام می شود … نامیده می شود.
۱٫ اطلاعات
۲٫داده های پردازش شده
۳٫ برنامه
۴٫ داده
۷٫ خروجی که بعد از انجام عملیات بر روی داده های خام تولید می شود …. نامیده می شود.
۱٫ اطلاعات
۲٫داده های پردازش شده
۳٫ برنامه
۴٫ ۱ و ۲
۸٫ کدامیک از موارد زیر در مورد کامپیوتر صحیح است؟
۱٫ کامپیوتر همیشه صحیح کار می کند.
۲٫ قابلیت اطمینان آن بالاست البته در صورتی که برنامه آن صحیح باشد.
۳٫ دقت انجام عملیات آن بالاست.
۴٫ دارای ابتکار و تفکر است.
۹٫ واگذاری انجام عملیات مختلف به کامپیوتر ….. نامیده می شود؟
۱٫ قابلیت اطمینان
۲٫ قابلیت و توانایی ذخیره سازی
۳٫ دقت انجام کار
۴٫ صحت انجام کار
۱۰٫ کدامیک کاربردهای کامپیوتر را نشان می دهد؟
۱٫ در طراحی و نقاشی استفاده می شود.
۲٫ در تحقیقات فضایی استفاده می شود.
۳٫ در زمینه آموزشی و تجارت کاربرد دارد.
۴٫ همه موارد
۱۱٫ کدام جمله درست نیست؟
۱٫ کامپیوترمی تواند حجم وسیعی از اطلاعات را بطور دائم در فضای کمی نگهداری نماید.
۲٫ کامپیوتر فقط در زمینه تحقیقات فضایی دارای استفاده موثری است.
۳٫ کامپیوتر ها همیشه خروجی صحیح تولد می کنند.
۴٫ کامپیوتر می تواند داده ها را پردازش کرده و اطلاعات را بعنوان خروجی تولید نماید.
۱۲٫ حالتی میان نرم افزار و سخت افزار چه نام دارد؟
۱٫ سیستم
۲٫ میان افزار
۳٫ پردازش
۴٫ ترانزیستور
۱۳٫ به قسمتهای قابل لمس کامپیوتر ….. می گویند.
۱٫ میان افزار
۲٫نرم افزار
۳٫سخت افزار
۴٫سیستم
۱۴٫ دستورالعمل هایی که در راستای هدفی خاص نوشته شده اند و کامپیوتر را مجبور به دنبال کردن هدف خاصی می کنند ….. نامیده می شوند.
۱٫ میان افزار
۲٫نرم افزار
۳٫سخت افزار
۴٫سیستم
۱۵٫ نرم افزار در مقابل سخت افزار مانند … …. است.
۱٫ روح در جسم
۲٫ جسم در مقابل روح
۳٫ روشن به خاموش
۴٫ بله به خیر
۱۶٫ برنامه عبارتست از :  …….
۱٫ مجموعه دستورالعمل ها
۲٫ اطلاعات
۳٫ داده های پردازش نشده
۴٫ داده های پردازش شده
۱۷٫ اجزا مختلفی که با هماهنگی کار می کنند و هدف واحدی را دنبال می کنند ……. نامیده می شوند.
۱٫ نرم افزار
۲٫ سخت افزار
۳٫ برنامه
۴٫ سیستم

۱۸٫ کدام مورد صحیح است؟
۱٫ به داده های پردازش شده اطلاعات گفته می شود.
۲٫ انجام عملیات خاص بر روی داده ها پردازش نامیده می شود.
۳٫ به قسمتهای غیر قابل لمس کامپیوتر نرم افزار می گویند.
۴٫ همه موارد
۱۹٫ دلیل استفاده از کامپیوتر:
۱٫ قابلیت اطمینان
۲٫ پردازش داده ها
۳٫ دقت در انجام کار
۴٫ همه موارد
۲۰٫ کدامیک از کامپیوترها از نظر قدرت پردازش قویترین هستند.
۱٫                                  Main frame
2. Super Computer
3. Mini Computer
4. Micro Computer
21. کدام یک دستگاه خروجی نیست؟
۱٫ مانیتور
۲٫ صفحه کلید
۳٫ مودم
۴٫پرینتر
۲۲٫تمام کامپیوترها باید …….. داشته باشند.
۱٫ برنامه ویروس چک کردن
۲٫ نرم افزار پردازش
۳٫ سیستم عامل
۴٫ چاپگر متصل
۲۳٫ سیستمی که در آن واحد یک نفر با آن می تواند کار کند سیستم _________ می نامند.
۱٫ تک کاربره
۲٫ . چند کاربره
۳٫ Multitask
4. هیچکدام
۲۴٫روشهای راه اندازی مجدد سیستم چیست؟
۱٫ فشردن کلید Reset
2. فشردن کلید Ctrl+Alt+Delete
3. روشن و خاموش کردن کلید Power
4. همه موارد
۲۵٫کدام یک از حافظه های زیر از نوع دسترسی ترتیبی می باشند؟
۱٫ CD-ROM
2. هارد دیسک
۳٫ نوار کاغذی
۴٫CD-ROM
26.______ بیت برابر یک بایت.
۱٫ هشت
۲٫ دو
۳٫ سی هزار
۴٫ یک میلیون
۲۷٫ زبان باینری متشکل از ____________ رقمی (های).
۱٫ ۸
۲٫ ۰و۱
۳٫ ۱ تا ۲
۴٫ ۰ تا ۹

۲۸٫ کدامیک از کامپیوترها در زمینه نظامی – تحقیقاتی و علوم فضایی بیشتر استفاده می شوند؟
۱٫   Main frame
2.   Super Computer
3. Mini Computer
4 .  Micro Computer
29. کامپیوترهای شخصی جزو کدام دسته از کامپیوترهاست؟
۱٫             Main frame
2. Super Computer
3. Micro Computer
4. Mini Computer
30. کدام مورد قسمتهای یک کامپیوتر را نشان می دهد.
۱٫ ورودی – خروجی – حساب و منطق
۲٫ ورودی – خروجی – حساب و منطق – شمارنده
۳٫ ورودی – خروجی – حساب و منطق-حافظه – کنترل
۴٫ هیچکدام
۳۱٫ نقش هدایت کننده و نظارت بر ورود و خروج اطلاعات بر عهده کدام واحد است؟
۱٫ ورودی
۲٫ خروجی
۳٫ حساب و منطق
۴  . کنترل
۳۲٫ مقایسه ها و محاسبات در کدام واحد انجام می شود.
۱٫ خروجی
۲ رجیستر
۳٫ALU
4 . CU
33. کدام یک از موارد زیر سیستم عامل نیست؟
۱٫ ویندوز
۲٫ OS2
3. Excel
4. لینوکس
۳۴٫ CPU  به کدامیک از موارد زیر اطاق می گردد :
۱٫ ریزپردازنده مرکزی
۲٫ واحد کنترل
۳٫ واحد حافظه
۴٫ واحد حافظه و واحد کنترل
۳۵٫ نظارت بر ترتیب اجرای دستورالعمل ها به عهده :
۱٫ ALU
2. رجیستر
۳٫ CU
4. واحد ورودی و خروجی
۳۶٫ نقش تفسیر و نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و هم چنین نقش هدایت کنندگی بر عملیات سیستم بر عهده کدام واحد است؟
۱٫ ALU
2. واحد کنترل
۳٫ واحد ورودی و خروجی
۴٫ ۱و۲
۳۷٫ واحد محاسبه و منطق و واحد کنترل در داخل …..قرار دارد.
۱٫ CPU
2. ALU
3.CU
4. واحد کنترل مرکزی
۳۸٫ اجزای اصلی CPU  کدام است؟
۱٫ واحد حافظه – واحد ورودی – واحد خروجی – واحد کنترل – واحد محاسبه و منطق
۲٫ واحد کنترل – واحد محاسبه و منطق – ثبات ها
۳٫ واحد محاسبه و منطق – واحد ورودی – واحد خروجی
۴٫ واحد کنترل – واحد ورودی – واحد خروجی
۳۹٫ تعریف رجیستر کدام یک از موارد زیر است؟
۱٫ حافظه اصلی کامپیوتر
۲٫ حافظه های فرعی کامپیوتر
۳٫ حافظه های موقت با ظرفیت کم در داخل CPU
4. هیچکدام
۴۰٫ یک رقم باینری را ______________ می نامند.
۱٫ بیت
۲٫ بایت
۳٫ باینری
۴٫ Word

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>