آخرین خبرها

سوالات تستی icdl1 بخش چهارم

سوالات تستی icdl1 بخش چهارم از سوال ۱۲۱ تا ۱۶۵


۱۲۱٫ واحد سنجش سرعت چاپگر :
۱٫ Dpi
2. MHZ
3. تعداد نقطه قابل چاپ در ثانیه
۴٫ ۱و۳
۱۲۲٫ رسام نوعی وسیله …..
۱٫ ورودی
۲٫ خروجی
۳٫ حافظه
۴٫ ورودی و خروجی
۱۲۳٫ کدامیک جهت چاپ نقشه می باشد؟
۱٫ اسکنر
۲٫ پلاتر
۳٫ چاپگر
۴٫ چاپگر لیزری
۱۲۴٫ کدام یک از چاپگر ها سریعتر و دارای کیفیت بالایی می باشد.
۱٫ ماتریس نقطه ای
۲٫ حرارتی
۳٫ لیزری
۴٫ LCD
125.کدام یک صحیح است ؟
۱٫ سرعت انتقال سری سریعتر است نسبت به انتقال موازی.
۲٫ سرعت انتقال موازی سریعتر است نسبت به انتقال سری.
۳٫ هزینه انتقال سری بیشتر است نسبت به انتقال موازی.
۴٫ ۲و۳
۱۲۶٫شبکه ها از نظر فواصل به چند دسته تقسیم می شوند؟
۱٫ Star , Wan , Lan
2. Ring , Star , Bus
3. Lan , Man , Wan
4. هیچکدام
۱۲۷٫کدام یک از نوع سری می باشد؟
۱٫ مودم
۲٫ چاپگر
۳٫ ۱و۲
۴٫ هیچکدام
۱۲۸٫ کدامیک از گزینه های زیر از عناصر تشکیل دهنده انتقال اطلاعات است ؟
۱٫ فرستنده اطلاعات ، گیرنده اطلاعات
۲٫ رسانه انتقال
۳٫ اطلاعات
۴٫ همه موارد
۱۲۹٫ اهداف شبکه کدام است ؟
۱٫ اشتراک منابع و فراهم کردن برنامه ا ، تجهیزات به خصوص برای افراد موجود درشبکه
۲٫فراهم کردن قابلیت اعتماد بالا ، با داشتن منابع متعدد
۳٫کاهش هزینه ها
۴٫همه موارد
۱۳۰٫ توپولوژی شبکه چیست ؟
۱٫ به شیوه اتصال کامپیوتر های موجود در سبکه گویند.
۲٫ به کارت سبکه گویند.
۳٫ به تعداد کامیپوتر در شبکه گویند.
۴٫ به تعداد گره در شبکه گویند.
۱۳۱٫کدام یک از نرم افزارهای زیر ، نرم افزار مدیریت بانک اطلاعات است ؟
۱٫ Power Point
2. Word
3. Access
4. Photoshop
132. کدام یک از نرم افزارهای زیر برای تایپ به کار می روند؟
۱٫ سیستم عامل
۲٫ صفحه گسترده
۳٫ واژه پرداز
۴٫بانک اطلاعاتی
۱۳۳٫کدامیک از زبان های زیر به زبان ماشین نزدیک تر است ؟
۱٫ اسمبلی
۲٫ ویژوال بیسیک
۳٫ Fortran
4. Foxpro
134.زبان سطح پایین …….
۱٫ وابسته به ماشین است
۲٫ زبان نزدیک به زبان انسان است
۳٫بسیار ساده می باشند
۴٫ با زبان سطح بالا فرقی ندارد
۱۳۵٫ زبان سطح بالا ……
۱٫ وابسته به ماشین است
۲٫ وابسته به ماشین نیست
۳٫ به زبان انسان نزدیک است
۴٫ ۲و۳
۱۳۶٫کدامیک از گزینه های زیر در مورد پست الکترونیکی صحیح است ؟
۱٫ برای استفاده از پست الکترونیکی باید عضو اینترنت باشید
۲٫ پست الکترونیکی امکان ارسال و دریافت پیام های کاربران را فراهم می کند.
۳٫ دامنه @ مشخصه کاربران در پست الکترونیکی است
۴٫ همه موارد
۱۳۷٫کدام یک از شبکه های زیر برای فواصل کم به کار می رود؟
۱٫  Wan
2. Man
3. Internet
4. Lan
138. کدام یک از شبکه های زیر برای فواصل زیاد به کار می رود؟
۱٫  Wan
2. Man
3. Lan
4. همه موارد
۱۳۹٫کدامیک از شبکه های زیر در سطح دنیا است ؟
۱٫Internet
2. Man
3. Lan
4. Local
140. دلایل پشتیبان گیری اطلاعات چیست ؟
۱٫ ویروس های کامپیوتری ممکن است اطلاعات را پاک کنند.
۲٫ برای انتقال اطلاعات از یک نقطه به نقطه دیگر
۳٫ ممکن است هارد دیسک خراب شود.
۴٫ همه موارد
۱۴۱٫ کدام یک سیستم عامل چند کاربره است ؟
۱٫ Dos
2. Linux
3. Unix
4. 2و۳
۱۴۲٫کدامیک سریعتر ترجمه می کند؟
۱٫ مترجم
۲٫ مفسر
۳٫ کامپایلر
۴٫ هیچکدام
۱۴۳٫کدامیک دستورات را خط به خط ترجمه می کند؟
۱٫ مترجم
۲٫ مفسر
۳٫ کامپایلر
۴٫ هیچکدام
۱۴۴٫ کدامیک پس از ترجمه برنامه ترجمه شده را در یک فایل ذخیره می کند.
۱٫ مترجم
۲٫ مفسر
۳٫ کامپایلر
۴٫ هیچکدام
۱۴۵٫ برنامه ترجمه شده ….. نام دارد و برنامه ترجمه نشده … نام دارد.
۱٫ برنامه مقصد ، برنامه منبع
۲٫ برنامه منبع ، برنامه مقصد
۳٫ برنامه منبع ، برنامه موقت
۴٫ برنامه دائمی ، برنامه منبع
۱۴۶٫ DPA چیست ؟
۱٫ ابر رایانه
۲٫ رایانه بزرگ
۳٫ رایانه قابل خمل جیبی
۴٫ رایانه دولتی
۱۴۷٫به اطلاعات مرتبط به هم مربوط به یک شخص خاص …. گفته می شود.
۱٫ رکورد
۲٫ فایل
۳٫ پوشه
۴٫ فیلد
۱۴۸٫ به هر یک از جزئیات اطلاعات یک شخص …. گفته می شود.
۱٫ رکورد
۲٫ فایل
۳٫ پوشه
۴٫ فیلد
۱۴۹٫کدام یک در مورد دوربین های دیجیتال صحیح است ؟
۱٫ در دوربین های دیجیتال ، تصاویر بر روی فیلم ذخیره می شود.
۲٫ همه دوربین های دیجیتال درای تصاویر با کیفیت بالا هستند.
۳٫ تصاویر در دوربین دیجیتال به صورت ۰و۱ ذخیره می شود.
۴٫ دوربین دیجیتال را نمی توان به کامپیوتر وصل نمود.
۱۵۰٫کدامیک از دستگاههای زیر به خروجی کامپیوتر متصل می شود و خروجی بر روی صفحه بزرگ دیده می شود.
۱٫ ویدئو پروژکتور
۲٫ رسام
۳٫ دوربین اینترنتی
۴٫ جوی استیک
۱۵۱٫ کدام یک از گزینه های زیر از فوائد GUIاست ؟
۱٫ کلیه نرم افزارهای مشابه یکدیگر به نظر می رسند
۲٫ برنامه های کاربردی با روش های مشابه با سیستم های عامل مختلف کار می کنند
۳٫ GUI برای برنامه نویسان این امکان را فراهم می کند که به راحتی با برنامه ها کار کنند.
۴٫ همه موارد
۱۵۲٫ چه ویژگی باعث ایجاد محیط گرافیکی در ویندوز شده است؟
۱٫ CMD
2. WEB
3. GUI
4.ماوس
۱۵۳٫کدامیک از گزینه های زیر برق اضطراری را برای کامپیوتر فراهم می کند؟
۱٫ UPS
2. CPU
3.Power
4. Control Unit
154.کدامیک از موارد زیر از علائم ویروسی شدن است ؟
۱٫ پیام کمبود حافظه
۲٫ امکان دسترسی به درایوها از بین می رود
۳٫ اندازه فایل های اجرایی به صورت مجازی افزایش مییابد
۴٫ همه موارد
۱۵۵٫ کدام یک از ویروس ها ، بخشی از عملیات تخریبی خود را در ساعت و یا تاریخ خاص انجام می دهند؟
۱٫ ویروس مقیم در حافظه
۲٫ ویروس تنظیمی
۳٫ ویروس امن
۴٫ ویروس رمز گذار
۱۵۶٫کدامیک از ویروسها ، پس از هر بار آلوده کردن ساختار داخلی خود را تغییر می دهند.
۱٫ ویروس مقیم در حافظه
۲٫ ویروس تنظیمی
۳٫ ویروس امن
۴٫ ویروس رمز گذار
۱۵۷٫ کدامیک از ویروسها پس از فعال شدن در حافظه باقی می مانند.
۱٫ ویروس مقیم در حافظه
۲٫ ویروس تنظیمی
۳٫ ویروس امن
۴٫ ویروس رمز گذار
۱۵۸٫ کدامیک ازویروسها فایلها را آلوده کرده اما فایلهای آلوده شده به صورت فایلهای سالم جلوه می کنند.
۱٫ . ویروس مقیم در حافظه
۲٫ ویروس تنظیمی
۳٫ ویروس امن
۴٫ ویروس رمز گذار
۱۵۹٫ مودم های داخل Case ….  نام دارند.
۱٫ Wifa
2. Internal
3. External
4. Wimax
160. کدامیک صحیح است ؟
۱٫مودم های داخلی در داخل Case قرار دارند اما مودم های خارجی در خارج از Case قرار دارند.
۲٫ .مودم های داخلی ارزانتر از  مودم های خارجی می باشند.
۳٫ .مودم های خارجی جهت اتصال به کیس نیاز به سیم اضافه دارند اما مودم های داخلی اینطور نیستند.
۴همه موارد
۱۶۱٫ انواع حالتهای  انتقال داده :
۱٫ارتباط یک طرفه
۲٫ارتباط نیمه دو طرفه
۳٫ارتباط دو طرفه کامل
۴٫ همه موارد
۱۶۲٫در کدام جهت انتقال فرستنده همیشه به عنوان فرستنده است و گیرنده همیشه به عنوان گیرنده پیام است ؟
۱٫ارتباط یک طرفه
۲٫ارتباط نیمه دو طرفه
۳٫ارتباط دو طرفه کامل
۴٫ چنین شرایطی وجود ندارد
۱۶۳٫اولین مرحله چرخه زندگی نرم افزار کدام است ؟
۱٫ کدنویسی
۲٫ تست ، اجرا و اشکالزدایی
۳٫ تحلیل مسئله و مشخصات
۴٫ طراحی
۱۶۴٫ آخرین مرحله چرخه زندگی نرم افزار کدام است ؟
۱٫ کدنویسی
۲٫ تست ، اجرا و اشکالزدایی
۳٫ تحلیل مسئله و مشخصات
۴٫ نگهداری
۱۶۵٫ کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟
۱٫ بسیاری از برنامه هایی که خریداری می کنید ، نمی توانید بدون مجوز کپی نماییید.
۲٫ برخی از نرم افزارها به صورت رایگان در اختیار دیگران قرار می گیرند
۳٫ نرم افزارهای رایگان بیشتر برای جوامع آموزشی تهیه می شوند.
۴٫ همه موارد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>